XİDMƏTLƏRİMİZ

Ozonoterapiya

Klinikamızda mədə-bağırsaq traktı xəstəlikləri akademik təbabətin imkanları ilə bioloji təbabətin biotənzimləyici üsullarını kombinə etməklə müalicə olunur

Unikal dərmansız müalicə metodu olub cərrahiyyədə, terapiyada, endokrinologiyada,nevrologiyada, dermotologiyada, kosmetologiyada, stomatologiyada bir sıra xəstəliklərin,həmçinin dəri-zöhrəvi xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilir. Ozonun təsirindən hətda güclü viruslar (herpes,hepatit viruslar;xlamidiyalar ) və bakteriyalar məhv olur. Ozonun müsbət xüsusiyyətlərindən ən əsası da  odur ki, onun təsirindən mikroblar məhv olduğu halda, insan hüceyrələri mənfi təsirə məruz qalmır. Əksinə onlar enerji qazanır. Ozon immun sisteminə çox müsbət təsir edir.