XİDMƏTLƏRİMİZ

Oftalmologiya

Göz xəstəliklərinin erkən mərhələlərdə aşkar edilməsi, müayinə və müalicələri həyata keçirilir.

Gözün müasir avadanlıqlarla dərindən və dəqiq müayinəsi.

Göz xəstəliklərinin konservativ (poliklinik) və cərrahi yolla müalicəsi.

Eynək təyini.

 Gözdaxili inyeksiyalar.

Pleoptika - göz tənbəlliyini (Ambliopiyanı) , çəpliyini xüsusən də uşaqlarda aradan qaldırmanın ən effektli üsullarından biridir.

Pleoptika- aparatlar vasitəsilə gözlərin gimnastkasıdır.

Vaxtaşırı göz müayinəsindən keçməyi unutmayın!