XİDMƏTLƏRİMİZ

Lor Cərrahiyyəsi

Qulaq burun boğaz cərrahiyyəsində mikroskopik və endoskopik üsullarla bir çox əməliyyatlar icra olunur

  • endoskopik üsulla adenoidektomiya,
  • tonzillktomiya,
  • düz larinqoskopiya,
  • qırtlaq biopsiyası,
  • FESS əməliyyatları,
  • mirinqoplastika (qulaq pərdəsinin bərpası),
  • mikroskopik üsulla qulaq əməliyyatları və s. həkimlərimiz tərəfindən həyata keçirilir.