Pleoptika


Pleoptika - göz tənbəlliyini (Ambliopiyanı) , çəpliyini xüsusən də uşaqlarda aradan qaldırmanın ən effektli üsullarından biridir.

Pleoptika- aparatlar vasitəsilə gözlərin gimnastkasıdır.