Vertebro-terapiya


Texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq bir çoxlarımızda "quru göz" sindromuoftalmik miqren əmələ gəlir.Klinikamızda bu problem "Vertebro-terapiya" "Oftalmoloji Autoimmunoterapiya" nın köməyi ilə çox asanlıqla aradan qaldırılır.