USM


USM təhlükəsiz müayinə metodlarından sayılır və bu səbəbdən də geniş yayılmışdır.Klinikamızda USM vasitəsilə aşağıdakı orqan və sistemlərdə müayinlər aparılır:

 • Qarın boşluğu (qara ciyər,öd və öd yolları,mədəaltı vəz və dalaq)
 • Böyrəklər və böyrəküstü vəzilər
 • Sidik axarları və sidik kisəsi
 • Prostat vəz və xayaların doppleri
 • Qadın cinsiyyət üzvləri (uşaqlıq və yumurtalıqlar)
 • Limfatik düyünlər
 • Süd vəziləri,qalxanvari vəz
 • Aşağı və yuxarı ətrafların doppleri
 • Krianial doppler ( beyin damarlarının doppleri)
 • Hamiləliyin təyini və rəngli doppleri
 • Neyrosonoqrafiya və s.