Oftalmologiya


Gözün müasir avadanlıqlarla dərindən və dəqiq müayinəsi.

Göz xəstəliklərinin konservativ (poliklinik) və cərrahi yolla müalicəsi.

Eynək təyini. Gözdaxili inyeksiyalar.